Informații utile

Sistemul sanitar şi sanitar-veterinar

Asigurarea sanitară şi sanitar-veterinară

– nr. dispensare medicale

3

– nr. cadre medii

2

– nr. medici

3

– nr. dispensare sanitar-veterinare

1

– nr. medici veterinari

1

– nr. tehnicieni

2

– nr. laboratoare medicale

– nr. laboratoare sanitar-veterinare